SCID-5-PD

DSM-5 Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-5­PD), DSM-5’e göre bir kişilik bozukluğu olup olmadığının belirlenmesinin yanı sıra boyutsal değerlendirme yapma olanağı da sağlamaktadır.