SCID-5-CV

DSM-5 için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-5-CV), DSM-5 tanılarını koymak için geliştirilmiş, yarı yapılandırılmış bir görüşme kılavuzudur. Bu kılavuz, DSM-5 sınıflandırmasını ve tanı ölçütlerini bilen klinisyenler ya da eğitilmiş ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanabilmektedir. SCID’in sıklıkla uygulanmasıyla, DSM-5 tanı ölçütleri daha iyi kavranabileceği gibi, soru sorma konusunda da büyük bir birikim elde edilmiş olur.