PSİKİYATRİDE KULLANILAN KLİNİK ÖLÇEKLER

Kategori:

Bu kitap, bugüne kadar Türkiye için uyarlaması, geçerlik ve güvenliği yapılmış olan ölçeklerin belirli bir formatta değerlendirilerek derlenmesinden oluşmuştur.