PSİKİYATRİ TEMEL KİTABI

Kategori:

Psikiyatri Temel Kitabı, 10 yılda bir yeni baskısı yapılan, Türkiye’nin en kapsamlı psikiyatri kitabıdır. Çok yazarlı bu kitabın birinci baskısının birinci cildi 1997 yılında, birinci baskısının ikinci cildi 1998 yılında yayımlanmıştır. Kitabın ikinci baskısı ise 2007 yılında yayımlanmıştır. DSM-5’in yayımlanmasından sonra, kitabın üçüncü baskısı yayımlanmıştır. Söz konusu kitap, bugüne dek, çok yazarlı olma niteliğiyle, bölüm yazarlarının ilgili konuda özellikle uzmanlaşmış olmaları, dolayısıyla en yeni bilgileri aktarabilmeleri nedeniyle bir “textbook” özelliği taşımaktadır.