PHARMINDEX PSİKİYATRİ – PSİKİYATRİSTİN İLAÇ KULLANIM KILAVUZU 2018

Bu kitapta, psikiyatride kullanılan her bir ilaç için çok önemli klinik uygulama bilgilerinin verilmesinin yanı sıra ilaç yan etkileri, görülme sıklıklarına göre kapsanmıştır. Bunların yanı sıra her ilacın terapötik kategorisi, endikasyonları, kontrendikasyonları, söz konusu ilaçla ilgili uyarılar ve önlemler, aşırı dozda alınması durumunda görülen belirtiler ve saptanan klinik bulgular ve zehirlenme durumlarında tedavi yaklaşımları, önemli ilaç etkileşmeleri, ilacın farmakokinetiği ve farmakodinamiği, çocuk, ergen, erişkin ve yaşlı dozları ve ülkemizde bulunan sunuş biçimleri verilmiştir.