KENDİNİ YÖNETME SANATI

Bu kitapta, bilişsel davranışçı psikoterapiler bağlamında, kişinin kendisini nasıl yönetebileceği; daha açık bir deyişle, kişinin kendi sağlıksız olumsuz duygularını nasıl sağlıklı duygularla değiştirebileceği, dürtülerini nasıl dizginleyebileceği ve bedensel duyumlarını nasıl denetleyebileceği ve bunlara nasıl daha doğru anlamlar yükleyebileceği anlatılıyor. Bunları yapabilmek için uslamlama (akıl yürütme, muhakeme) becerilerinin nasıl geliştirilebileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca, sağlıksız “aidiyet”lerin kişiler ve toplumlar için önemi tartışılıyor. Yanı sıra, sorun çözme ve iletişim becerilerinin geliştirmenin yolları aktarılıyor. Son olarak, dengeli yaşama, mutluluk ve başarının önkoşulları üzerinde duruluyor.