KAPSAMLI KLİNİK PSİKİYATRİ

Kategori:

Bu kitapta, nöroanatomi ve nörofizyoloji, ruhsal görüşme ve ruhsal muayene, klinik psikopatoloji, uyku fizyolojisi ve uyku bozuklukları, DSM-5®’in özeti, DSM-5® yönelimli tanı soruları, kanıta dayalı psikoterapiler, psikofarmakoloji temel ilkeleri, tedavi kılavuzları, psikiyatride kullanılan ilaçlar, psikiyatri ve laboratuvar, EKT uygulama ilkeleri, psikiyatride araştırma tasarımı ve ek olarak kısa psikiyatri sözlüğü bölümleri yer almaktadır. Türkçe’de yayımlanmış en kapsamlı psikiyatri kitaplarından biridir.