KANITA DAYALI PSİKOTERAPİLER

Kategori:

Bu kitapta, kanıta dayalı bilişsel davranışçı psikoterapi yaklaşımları olan Albert Ellis’in geliştirdiği Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi, Aaron T. Beck’in geliştirdiği Bilişsel Terapi, Jeffrey Young’un geliştirdiği Şema Terapisi, Arthur M. Nezu ve Thomas

J.D’Zurilla’nın geliştirdiği Sorun Çözme Terapisi, Steven C. Hayes’in geliştirdiği Kabul ve Kararlılık Terapisi, Zinder V. Segal’in geliştirdiği Anaodaklanma Temelli Terapiler, Marsha Linehan’ın geliştirdiği Eytişimsel (Diyalektik) Davranışçı Terapi ve William R. Miller’in Geliştirdiği İsteği Güçlendirme Terapisi, konunun uzmanları, uluslararası geçerli sertifikası olan Türk terapistlerce kapsamlı bir biçimde anlatılmaktadır.