İSTEKLENDİRİCİ GÖRÜŞME YÖNTEMİ ELKİTABI

Kategori:

İsteklendirici görüşme yöntemi, değişme ya da davranış ve tutumunu değiştirme ile ilgili olarak kullanılan dile odaklanan bir görüşme yöntemidir. Özellikle, bir uzmanın, kendisinden yardım isteyen kişiyle yapacağı görüşmede, değişmeyle ilgili olarak, nasıl daha etkili bir dil kullanılabileceği üzerinde durur. Diğer bir deyişle, isteklendirici görüşme yöntemi, danışanın kendi ilgileri ve değerleri doğrultusunda değişmesiyle ya da davranış ve tutumlarını değiştirmesiyle ilgili bir konuşma yapmasını sağlama yöntemidir. Değişme gerekliliği ile ilgili olarak konuşulursa, kişi karşı gerekçelerini ileri sürmeye başlar. En iyisi, onun kendi değişme gerekçelerini, kendisinin dile getirmesidir. İGY’nde birbirleriyle örtüşebilen dört ayrı süreç vardır. Bunlar, “iyi bir ilişki kurma”, “odaklanma”, “düşünce uyandırma” ve “tasarlama” süreçleridir. Bu kitapta, söz konusu süreçlerden ayrıntılı olarak söz edilmekte ve örnek görüşmeler verilmektedir.