DSM-5 YÖNELİMLİ TANISAL GÖRÜŞME

Kategori:

DSM-5 Yönelimli Tanısal Görüşme, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı’nın, beşinci baskı (DSM-5)’sına göre tanı koymak için görüşme yapmaya yol göstermek üzere tasarlanmıştır. Kitapta, tanısal görüşmenin yapısı, tanısal görüşme sırasında nasıl bağ kurulacağı, 30 dakikalık bir tanısal görüşmenin taslağı ve boyutsal tanının yanı sıra DSM-5’te tanımlanan her bir ruhsal bozukluk için soru örnekleri vardır. Ayrıca, psikiyatride ayırıcı tanı aşamaları anlatılmaktadır.