DSM-5-TABANLI KLİNİK ÖLÇEKLER

Kategori:

Amerikan Psikiyatri Birliği, DSM-5’i (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, beşinci baskı) yayımlamasıyla birlikte, DSM-5 tanılarının konmasını kolaylaştıran birtakım ölçekler geliştirilmiştir. Bunlar arasında, Birinci Düzey Kesitsel Belirti Ölçekleri, İkinci Düzey Kesitsel Belirti Ölçekleri, Bozukluğa Özgü Ağırlık Ölçekleri, Yetiyitimi Ölçekleri ve Kişilik Ölçekleri vardır. Bu kitapta, Türkiye için geçerlik, güvenirliği yapılmış olan ölçekler kapsanmaktadır.