DSM-5 RUHSAL BOZUKLUKLARIN TANISAL VE SAYIMSAL ELKİTABI

Kategori:

Amerikan Psikiyatri Birliği’nce yayımlanan, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, beşinci baskı (DSM-5), klinisyenler ve bilimsel araştırmacılar için, psikiyatri bilim dalının en kapsamlı ve en güncel başvuru elkitabıdır. Bu kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi tanısal sınıflandırma, ikincisi tanı ölçütleri takımları, üçüncüsü daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı tanımlayıcı düzyazılardır.