AKILCI PSİKOTERAPİ ALIŞTIRMALARI

Kategori:

Ünlü bir kızılderili atasözü vardır. “Bana, söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım” der. Buradan olmak üzere bu kitap, çağdaş psikoterapi yöntemleri olan bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemlerinin öncüsü olan akılcı duygulanım davranışçı terapinin (rational emotive behavior therapy) genel ilkelerinin yanı sıra bu terapi yönteminin danışanlarca  daha iyi anlaşılması ve anlaşılanların yaşama geçirilmesi için tasarlanmış alıştırmaları kapsamaktadır. Çünkü bu terapi yönteminin ilkeleri, ancak yaşam örnekleri üzerinden çalışılarak daha iyi kavranabilir. Danışanın, terapi sürecinde “ev ödevi” olarak adlandırılan bu alıştırmaları yapması, süreci daha da hızlandıracak ve bu süreçte öğrenilenlerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.