AHEPSİ – AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA PSİKİYATRİ

Kategori:

Bu kitap, birinci basamakta çalışan hekimlerin, ruh sağlığı alanındaki bilgi ve becerilerini artırmak için hazırlanmıştır. Birinci basamakta sık karşılaşılan ruhsal hastalıkların kapsandığı bu kitapta, her bölümün başında, ilgili ruh sağlığı bozukluğunun kesitsel ve boylamsal görülme sıklığı verilerek, önce konunun önemi vurgulanmaya ve her bölümün içinde, söz konusu hastalıkla ilgili olarak aile hekiminin üzerine düşen özel sorumluluk anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca her ruhsal hastalıkla ilgili olarak, tanı ölçütlerinin yanı sıra, ilaç tedavi ilkeleri ve kanıta dayalı bilişsel davranışçı psikoterapi yaklaşımları verilmiştir.