Eğitimler

Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun Düzenleyicisi, Yöneticisi ve Eğitmeni Olduğu Eğitimler

 1. 1
  İsteklendirici (Motivasyonel) Görüşme ve İsteği Güçlendirme Terapisi Kursu

  (Motivational Interviewing and Motivational Enhancement Therapy)

   

  Eğitmenler:

  • Graeme Horridge, Ertuğrul Köroğlu
  • Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) eğitmenleri

  Yer ve Zaman:

  • 25-26 Mart 2018, Boylam Psikiyatri Hastanesi AMATEM Eğitim Salonu, Ankara

  (Eğitimin öncesinde, William R. Miller ve Stephen Rollnick’in “Motivational Interviewing, Helping People Change” adlı kitabının üçüncü ve son baskısının Türkçe çevirisi ve Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun “İsteklendirici [Motivasyonel] Görüşme Yöntemi Elkitabı” verilecektir.)

  detaylı bilgi için tıklayınız

 2. 2
  Eytişimsel (Diyalektik) Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi Kursu

  (Dialectical Behavior Therapy Skills Training)

  Eğitmen:

  • Andre Ivanoff
  • Linehan Enstitüsü ile birlikte düzenlenecektir.

  Yer ve Zaman:

  • 23-24 Haziran 2018,
  • Boylam Psikiyatri Hastanesi, Prof. Dr. İsmail Çifter Konferans Salonu, Ankara

  (Eğitimin öncesinde, Marsha Linehan’ın “Dialectical Behavior Therapy Skills Training Handouts and Worksheets” adlı kitabın ikinci ve son baskısının Türkçe çevirisi verilecektir.)

  detaylı bilgi için tıklayınız

 3. 3
  Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi (KUPO-N)

  Yer ve Zaman:

  • 18 Haziran-21 Temmuz 2018,
  • Boylam Psikiyatri Hastanesi ve Boylam AMATEM, Ankara

  detaylı bilgi için tıklayınız.

 4. 4
  DSM-5 ve SCID-5 Klinik Uygulaması Ortak Eğitimi

  (Structured Clinical Interview for DSM-5 Mental Disorders)

  Eğitmenler:

  • Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu,
  • Prof. Dr. Ömer Aydemir,
  • Dr. Erkan Kuru

  Yer ve Zaman

  • 15-18 Kasım 2018 ,
  • Prag, Çek Cumhuriyeti

  (Eğitimin öncesinde, DSM-5’e Göre Yapılandırılmış Klinik Görüşme’nin geçerlilik ve güvenilirliği tarafımızdan yapılmış Türkçe formunun kapsandığı kitap verilecektir.)

  detaylı bilgi için tıklayınız

 5. 5
  Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi Kursu

  (Rational Emotive Cognitive Behavior Therapy)

  Eğitmenler :

  • (Albert Ellis Enstitüsü eğitmenleri ve süpervizörleri): Kristene Doyle, Crysoula Kostagiannis, Ruth Malkinson, Ertuğrul Köroğlu
  • Albert Ellis Enstitüsü ile birlikte düzenlenecektir (uluslararası geçerli sertifika verilen bir eğitimdir).

  Yer ve Zaman:

  Başlangıç düzeyi (Primary Practicum),

  • 30 Kasım-02 Aralık 2018
  • Boylam Psikiyatri Hastanesi, Prof. Dr. İsmail Çifter Konferans Salonu, Ankara

  İleri Düzey (Advanced Practicum),

  • 29 Kasım-02 Aralık 2018
  • Boylam Psikiyatri Hastanesi AMATEM Eğitim Salonu, Ankara

  (Eğitimin öncesinde, Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun “Akılcı Duygulanım Bilişsel Davranışçı Terapi” adlı kitabı verilecektir.)

  detaylı bilgi için tıklayınız

 6. 6
  Bağımlılık Tedavilerinde Beş Yönlü Yaklaşım Eğitimi

  1. Bireysel görüşme ve bireysel terapiler (isteklendirici [motivasyonel] görüşme ve isteği güçlendirme terapisi, akılcı duygulanım bilişsel davranışçı terapi, olumluluk psikolojisi [pozitif psikoloji] bağlamında yaşama anlam katma yaklaşımı, anımsatıcılarla karşılaştırma terapisi [bireysel davranışçı terapi]),
  2. Grup terapileri (bilişsel davranışçı baş etme becerileri grup terapisi, değişmenin evreleri grup terapisi),
  3. İlaç tedavileri (eşlik eden diğer ruhsal durumların [eştanıların] tedavisi, yoksunluk yönetimi [benzodiazepinler; buprenorfin-nalokson, klonidin…], koruyucu/depreşmeyi önleyici ilaç tedavileri [akamprosat, naltrekson/naltrekson implant, nalmefen, vanokserin, disulfiram, topiramat, gabapentin…)
  4. Aile danışmanlığı ve eğitimi (“CRAFT: Community Reinforcement and Family Training” programı),
  5. İzlem süreci yönetimi (Kol Kola Dayanışma: “SMART Recovery: Self-Management and Recovery Training” programı [AA’nın bilişsel davranışçı terapi yaklaşımlı seçeneği]),

  Eğitmenler:

  • Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu,
  • Doç. Dr. Murat Semiz,
  • Doç. Dr. Murat Gülsün

  Değişik tarihlerde yinelenecektir.

  Yer:

  Boylam Psikiyatri Hastanesi AMATEM Eğitim Salonu

  (Eğitimin öncesinde Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun “İsteklendirici [Motivasyonel] Görüşme Yöntemi Elkitabı”, “AMATEM Grup Terapisi Alıştırmaları” ve “Bağımlı Aileleri İçin Kılavuz” adlı kitapları verilecektir.)

  detaylı bilgi için tıklayınız